Návštěvní řád

V zámeckém areálu je zákaz:

  • manipulovat s otevřeným ohněm
  • vjezdu všech motorových vozidel
  • vhazovat cokoli do kašen, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů
  • chodit mimo cesty, tábořit, narušovat klid a pořádek
  • vstupovat se psy a jinými zvířaty
  • vstup osob důvodně podezřelých z opilosti či požití omamných látek
  • jakékoli poškozování zámecké zdi brán zámků a jiného nemovitého majetku v zámeckém areálu
  • přinášet a vynášet jakékoli věci předměty
  • cyklisté jsou povinni vždy vést kolo

Věřím, že zámecký park a zámek slouží nám všem.