Historie

Obec Všechovicve se nachází v jihovýchodní části okresu Přerov, v kraji zvaném Záhoří, lemovaném od jihu Hostýnsko-Vsetínskými vrchy a Kelčským Javorníkem a od severu Oderskými vrchy, v nadmořské výšce 346 m a protéká ji řeka Juhyně.

První doložená zmínka o obci Všechovice pochází z roku 1281, kdy je připomínán Dobroslav ze Všechovic. Dne 18. listopadu  v roce 1285 potvrdil Václav II., král český a markrabě moravský, že jeho kaplan, pražský a olomoucký kanovník Vernhar, daroval olomouckému kostelu ves Všechovice v opavském kraji, kterou dostal od Václavovy matky Kunhuty. Ves přešla tedy pod ruku olomoucké kapituly, avšak již v roce 1317 se stala biskupským lénem, kterým zůstala až do roku 1869, resp. Do pozemkové reformy 1924. Manští držitelé původně sídlili na středověké tvrzi, o níž je zmínka v roce 1378.

V roce 1370 držel panství Vok z Kravař a v roce 1388 se Všechovice dostaly do držby rodu ze Štrálku. V roce 1431 je v zemských deskách jako držitel panství Jan Jiskra z Brandýsa a ze Všechovic, který držel léno až do roku 1448. V letech 1460 – 1532 držel manství Všechovice rod z Baště. Od roku 1532 drželi Všechovice s tvrzemi Skalička, Provodovice a Komárno bratři Jan a Jaroš Kunčičtí z Kunčic a později jejich potomci. V roce 1579 byly Všechovice v drženíJiřího Vlka z Konecchlumí a ten prodal všechovské léno Janu staršímu Želeckému z Počenic, který nechal na místě tvrze z konce 14. století postavit pozdější renezančně – barokní zámek. Rod ˇ6eleckých vlastnil obec Všechovice téměř 300 let.

V roce 1622 byl po bitvě na Bílé Hoře, majetek rodu Želeckých za účast na stavovském povstání dočasně odebrán. V roce 1658 zakoupili Želečtí majetek zpět a jejich potomci se na Všechovicích udrželí až do roku 1808, resp. 1836. Jako poslední zakoupil Zámek Všechovice rakouský rytíř Ferdinand Stücker z Weyershofu, manžel Eufemie, rozené hraběnky Želecké, posledního příslušníka rodu Želeckých. 

Ferdinand Stücker
Eufemie Želecká